Pakalpojumi

Ražošana

SIA BRIZ kā Latvijā reģistrēts zāļu ražotājs, Licence Nr. R-13/2 no 20.12.2007.g. un labas ražošanas prakses sertifikāts ZVA/LV/2014/023H veic sekojošas ražošanas aktivitātes:

1.Sadarbojoties ar vairākiem partneriem ES valstīs veic zāļu, kosmētikas līdzekļu un pārtikas piedevu ražošanu (tai skaitā kontraktražošanu) atbilstoši Farmācijas likumam un citiem LR spēkā esošiem tiesību aktiem. SIA Briz pieder vairākas reģistrācijas apliecības Muitas savienības valstīs. Kopā ar savu stratēģisko partneru Ļ. Ē. V. ekstraktu rūpnīca SIA BRIZ veic sekojošo produktu, kuri ir veicināti un pārdoti Muitas Savienībā, ražošanu: - GREENICE sērija.

2. Veic zāļu sērijas sertifikācijas procesu (atkārtota testēšana (retesting), zāļu kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze uzņemoties atbildību par izplatāmās zāļu sērijas kvalitāti) atbilstoši GMP (Labas ražošanas prakse) prasībām, sadarbībā ar attiecīga profila laboratorijām, kas sertificētas atbilstoši GLP un GMP prasībām, lai nodrošinātu zāļu izplatīšanas iespējas ES valstu tirgū. Kompānijai ir pilnvaras veikt sēriju sertifikāciju un ārstniecības līdzekļu, kas ir ražoti ārpus Eiropas Savienības, izlaišanu Eiropas tirgū sākot ar 2004.gadā. Pa šo laiku mēs esam ieguvuši lielu pieredzi sēriju sertifikācijā, ir nodibināti jauni sadarbības sakari un noslēgti ilgtermiņa sadarbības līgumi ar dažādām laboratorijām.

3. Veic zāļu marķēšanu, pārpakošanu, stikerēšanu atbilstoši ES valstu prasībām