Pakalpojumi

Ārstniecības līdzekļu iekļaušana kompensējamo zāļu sarakstā

Mēs nodrošinām daudzveidīgu palīdzību ārstniecības līdzekļu ražotājiem, lai iekļautu zāles Latvijas, Lietuvas, Igaunijas kompensējamo zāļu sarakstos, kā arī regulāri veicam visas nepieciešamās darbības, lai uzturētu ārstniecības līdzekļus kompensējamo zāļu sarakstos.