Ziņošana par lieltirgotavu atlikušajiem krājumiem

Publicēts: 01.04.2020

Zāļu piegādes pārtraukumi gan Latvijā, gan Eiropā arvien biežāk novēroti pēdējos gados. Tie rodas dažādu iemeslu dēļ, piemēram, ražošanas grūtību vai zāļu kvalitātes problēmu dēļ, un šādi pārtraukumi var atstāt ietekmi uz sabiedrības veselību. Farmācijas nozari uzraugošās iestādes dažādos veidos cenšas mazināt zāļu piegāžu pārtraukumus. Viens no veidiem, kā mazināt zāļu pārtraukumu potenciālo kaitējumu, ir plānošana un iekšējā tirgus apzināšana. Lai tas noritētu veiksmīgāk, ir grozīti MK noteikumi Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontrole”. Izmaiņas paredz katru darba dienu līdz plkst. 10:00 Zāļu valsts aģentūrā iesniegt ziņojumu par krājumā esošo iepakojumu skaitu uz konkrēto dienu. Informācija ir publiski pieejama Latvijas zāļu reģistrā.
Lai izpildītu šo prasību, zāļu lieltirgotavā Briz ir izstrādāta procedūra ziņojumu iesniegšanai par krājumā esošajām zālēm. BRIZ šo iniciatīvu un izmaiņas vērtē pozitīvi, jo caurskatāma informācija par reālo zāļu nodrošinājumu vietējam tirgum ir pieejama publiski. Primārais ieguvējs ir patērētājs, jo ir pieejama informācija par references zāļu un analogo medikamentu pieejamību. Ziņošana katru darba dienu ļauj efektīgāk plānot medikamentu iepirkumus, ar mērķi mazināt zāļu piegādes pārtraukumus un mazināt mākslīgā deficīta veidošanās iespēju.