Izmaiņas BRIZ darbā saistībā ar Covid-19

Publicēts: 17.03.2020
COVID-19 jeb SARS-Cov-2 ir jauns vīrusa paveids, kas pirmo reizi novērots 2019. gada izskaņā Ķīnā un turpināja strauju izplatīšos pasaulē. Vīruss sasniedza arī Latviju, pirmais saslimušais fiksēts 2.martā. Latvijas valdība 12.martā pieņēma lēmumu izsludināt ārkārtas stāvokli valstī.
Šajā laikā uzņēmuma galvenie mērķi ir darbinieku drošība un uzņēmuma pakalpojumu sniegšana neizmainītā kvalitātē.
BRIZ ieviesa pastiprinātus dezinfekcijas pasākumus jau februārī, aptuveni mēnesi pirms ārkārtas stāvokļa izsludināšanas. Ārkārtas stāvokļa izsludināšanas dienā tika noteikti pulcēšanās ierobežojumi. BRIZ aktivizēja krīzes vadības plānu, kura ietvaros tika veiktas modifikācijas darba organizācijā, noteiktām struktūrvienībām strādājot attālināti. Ir modificētas darbinieku plūsmas uzņēmumā un pastiprināti dezinfekcijas pasākumi, darbiniekiem izsniegti personīgās aizsardzības līdzekļi, organizēta darbinieku transportēšana uz darbu. Jebkāda ceļošana ārpus valsts darba pienākumu veikšanas ietvaros ir pārcelta vai atcelta. BRIZ darba reorganizāciju COVID-19 ietekmē vērtē kā efektīvu.
Vienlaikus BRIZ aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem par pašu un apkārtējo drošību, ievērojot visus noteiktos ierobežojumus, lai visiem kopā izdotos šo vīrusu ierobežot.