Pieredzes apmaiņa “BIOR”

Publicēts: 24.04.2017
Šodien norisinājās Latvijas Farmaceitu biedrības Rūpniecisko Farmaceitu sekcijas rīkota pieredzes apmaiņas vizīte Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”. Šajā vizītē piedalījās arī mūsu farmakovigilances nodaļas vadītāja un QPPV Linda Meška un viņas vietnieks Toms Blūzmanis, kas ir arī šīs pieredzes apmaiņas vizītes iniciators, kā aktīvs Latvijas Farmaceitu biedrības biedrs un Rūpniecisko Farmaceitu sekcijas vadītājs.
Attēlā no labās puses pirmajā rindā: Toms Blūzmanis, Inta Saprovska, Anita Šenberga. Otrā rindā no kreisās puses. Linda Meška, Anita Atslena, Anda Ozoliņa.